Pos Başvuru Formu

Pos Müşterilerinden Alınması Gereken Evrak/Belge ve Formlar:

A- Şahıs Firmaları ve Adi Ortaklıklar
 • • Vergi Levhası
 • • Kimlik Fotokopisi ( Nüfus Cüzdanı, Ehliyet)
 • • Adi ortaklık ise adi ortaklık sözleşmesi
 • • Sözleşme, işyeri sahibi dışında biri tarafından imzalanmış ise Vekaletname
 • • Noter tasdikli güncel imza beyannamesi
 • • Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Kaydı

 

B- Ticari Ortaklılar
 • • Ticaret Sicil Gazetesi
 • • İmza Sirküleri
 • • Vergi Levhası
 • • Yetki Belgesi
 • • Nüfus Cüzdan Sureti veya fotokopisi

 

SANAL POS MÜŞTERİLERİNDEN ALINACAK İLAVE EVRAK VE BELGELER
 • • Bilanço
 • • SSL Sertifikası (Secure Sockets Layer)
 • • 3D Secure Bilgisi
 • • Sanal Pos Temlikli Çalışan alt bayiiler için Temlikname