Mail Order POS

<p><img alt="" src="https://www.albaraka.com.tr/documents/kobi/uye-isyeri-ve-pos/mail-order-pos1x.jpg" /></p> <p>M&uuml;şterinin Kart plastiğine ihtiya&ccedil; duyulmadan provizyon i&ccedil;in gerekli kart bilgilerinin m&uuml;şteriden alınarak kulanılabilen terminallerimizdir.</p> <p>M&uuml;şterilerinizin alışveriş yapmak i&ccedil;in işyerinize gelmelerine gerek kalmaz. M&uuml;şterileriniz T&uuml;rkiye&#39;nin her yerinden telefon v.b. yollarla size ulaşarak alışveriş yapabilir.</p> <div class="WordSection1">&nbsp;</div>